Địa chỉ liên lạc: Đường 1T1, A1/36, Ấp 1, X Vĩnh Lộc A, H Bình Chánh, Tp.HCM
Điện thoại: 0399 236 853 - 0904 543 808 - Fax: