Pha trà Đông trùng hạ thảo bằng cách hãm bình

Pha trà Đông trùng hạ thảo như sau: Cho 8-10 sợi Đông trùng hạ thảo khô hoặc tươi vào bình, cho vào 1 lít nước nóng và hãm trong 5 phút sau đó thưởng thức.